Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Sylvain Lefevere (1952)

Sur la phosphatase alcaline chez les Cestodes.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 28(67):1-4.