Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Marcel Leclercq (1954)

Tabanides (Diptera) du Congo belge et du Ruanda-Urundi.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 30(8):1-15.