Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Horace Last (1960)

New species of Zyras (Col. Staphylinidae) from Africa.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 36(46):1-16.