Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Horace Last (1954)

A new species of African Rugilus (Col. Staphylinidae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 30(15):1-3.