Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Victor Lallemand and Henri Synave (1955)

Contribution à l'étude de Cercopidae (Hemiptera-Homoptera).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 31(40):1-8.