Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Serge Jacquemart and Yves Coineau (1966)

A propos de Thremma gallicum Mac Lachlan (Trichoptera).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 42(17):1-14.