Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Serge Jacquemart (1962)

La larve d’Orthotrichia angustella Mac Lachlan (Trichoptère, Hydroptilidae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 38(15):1-8.