Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Serge Jacquemart (1951)

Distribution du genre Triturus en Haute-Belgique.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 27(53):1-7.