Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Félix Guignot (1949)

Note sur les Hydrocanthares. (Vingt-neuvième note).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 25(26):1-18.