Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Charles Grégoire (1962)

On submicroscopic structure of the Nautilus shell.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 38(49):1-71.