Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Serge Frechkop (1956)

De l’aspect mécanique du coeur mammalien.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 32(26):1-15.

Document Actions