Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Serge Frechkop (1954)

Des glandes adjacentes aux nageoires pectorales du siluroïde Clarias.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 30(36):1-7.