Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Pieter Van Doesburg (1954)

On some Syrphidae (Diptera) from Belgian Congo.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 30(44):1-6.