Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Elisabeth Defrise-Gussenhoven (1952)

Discrimination de populations voisines. Etude biométrique.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 28(46):1-34.