Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Paul Dessart (1971)

Révision du genre Platyceraphron Kieffer, 1906 (Hym. Ceraphronoidea).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 47(36):1-14.