Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Georges Demoulin (1968)

Les larves des Ephemeridae (Ephemeroptera) d’Afrique.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 44(10):1-3.