Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Georges Demoulin (1953)

Les Chromarcyinae subfam. nov., Ephéméroptères oligoneuriides orientaux.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 29(17):1-12.