Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Georges Demoulin (1956)

Baetiscidae dans la classification des éphéméroptères.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 32(35):1-4.

Document Actions