Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

W. Decleir (1968)

Etude électrophorétique du sang d’Euphausia superba.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 44(40):1-9.