Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jan De Brouwere and Claire Tillier (1963)

Etudes sur Kerkhove. 2. La rupture d'un isolat.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 39(18):1-16.