Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jean Cooreman (1949)

Note sur Johnstoniana errans (Johnston), (Acarien, Trombidiidae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 25(2):1-16.