Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jean Cooreman (1950)

Liste des Suctoria (Aphaniptera) récoltés en Belgique.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 26(57):1-12.