Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jean Cooreman (1951)

Etudes biospéologiques XXXIV. Acariens de Transylvanie.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 27(42):1-15.