Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jean Cooreman (1952)

Anoplura des faunes de Belgique et du Congo belge.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 28(64):1-7.