Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Antonio Cobos (1954)

Dos Buprestidos nuevos (Insecta coleoptera) de Africa del Sur.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 30(27):1-8.