Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

André Chavan (1950)

Remarques sur les Tellinacea du Jurassique supérieur.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 26(11):1-19.