Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Georges Candaele (1960)

Le réseau artériel coronarien du Gorille.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 36(48):1-8.