Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Y. Campana-Rouget (1959)

Un nouveau Murshidia (Strongylidae, Nematoda). parasite accidentel du Gorille.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 35(40):1-8.

Document Actions