Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Karl Buchholz (1963)

Der Typus von Trithemis festiva (Rambur) (Odonata: Libellulidae).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 39(27):1-4.