Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jean de Heinzelin de Braucourt and Xavier Misonne (1958)

Un gîte de vertèbres miocènes à Wemme

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 34(1):1-11.