Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Hans Amsel (1955)

Über Mediterrane Microlepidopteren und einige Transcaspische Arten.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 31(83):1-64.