Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Stanislas Wartel and Parvinder Sethi (1991)

Effect of Overburden Pressure on Clay Fabric.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 61:227-230.