Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Stanislas Wartel and R.W. Faas (1986)

Calcium carbonate in de Schelde-estuary bottom sediments.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 56:383-390.