Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

René Van Tassel (1975)

Notes Minéralogiques. XVIII. Occurrence de la dundasite en Belgique.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 51(13):1-4.