Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

André Van Roy (1980)

Pliothyrina, genre Terebratulide (Brachiopode) nouveau du Néogène.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 52(3):1-9.