Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Richard Smith and Donald Russel (1992)

Mammifères (Marsupialia, Chiroptera) de l'Yprésien de la Belgique.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 62:223-227.