Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Eric Simon (1994)

Kingenella pseudohebertiana (Peron, 1894), a widely distributed Maastrichtian species.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 64:159-175.