Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Paul Sartenaer (1974)

La zone à Caryorhynchus Tumidus, zone nouvelle de la partie supérieure du Frasnien.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 50(6):1-11.