Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Paul Sartenaer (1975)

Rhynchonellides du Famennien supérieur du Sahara occidental (Algerie).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 51(5):1-12.