Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Paul Sartenaer (1974)

Que sont les Schistes de Barvaux-sur-Ourthe?

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 50(5):1-18.