Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Paul Sartenaer (1988)

Hopsyrhynchus, nouveau genre Rhynchonellide du début du Givetien

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 58:59-69.