Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Paul Sartenaer (1986)

Hadrotatorhynchus, genre Rhynchonellide (Brachiopode) nouveau de de la fin du Givetien.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 56:137-143.