Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

William A Sarjeant (1986)

A restudy of Pastiels (1948) dinoflagellate cysts from the Early Eocene of Belgium.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 56:5-43.