Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Viktor Pushkin (1996)

Pripyatispirifer, a new Lower Famennian genus of the Republic of Belarus.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 66:43-51.