Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

David Norman (1986)

On the anatomy of Iguanodon atherfieldensis (Ornithischia: Ornithopoda).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 56:281-372.