Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Dick Nolf and Sunil Bajpai (1992)

Marine middle Eocene otoliths from India and Java.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 62:195-221.