Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Nikolaus Malchus, Annie Dhondt, and Karl-Armin Tröger (1994)

Upper Cretaceous bivalves from the Glauconie de Lonzée near Gembloux (SE Belgium).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 64:109-149.