Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Theagarten Lingham-Soliar and Dick Nolf (1989)

The Mosasaur Prognathodon (Reptilia) from the Upper Cretaceous of Belgium.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 59:137-190.