Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

John Jagt, William Kennedy, and Marcin Machalski (1999)

Giant scaphitid ammonites from the Maasstrichtian of Europe.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 69:133-154.