Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jacques Godefroid (1972)

Pseudosieberella (Pentameridae), nouveau genre Couvinien, et genres apparentes.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 48(5):1-41.